Hur har Exploateringskontoret tänkt runt den här säkra skolvägen till Sturebyskolan? Det här förtätningen Tummaren 2 som påbörjades vid skolstart och har ju mer eller mindre blockerat vägen ner till skolan sedan början av september. Trafikanordningsplanen verkar ju inte följas upp …

Säker skolväg till Sturebyskolan, rena skämtet? Läs mer »

Föräldraforum träffade Trafikkontoret igår måndag den 24 oktober. Samtalet sammanfattades så gott det gick i minnesanteckningarna här.  Trafikkontoret fick en hel del frågor med sig tillbaka och vi väntar återkoppling på frågorna den 4 november. Ett stort tack till Åsa Lindgren och …

Anteckningar från möte 24/10 Läs mer »