Anteckningar från möte 24/10

Föräldraforum träffade Trafikkontoret igår måndag den 24 oktober. Samtalet sammanfattades så gott det gick i minnesanteckningarna här.  Trafikkontoret fick en hel del frågor med sig tillbaka och vi väntar återkoppling på frågorna den 4 november.

Ett stort tack till Åsa Lindgren och Alla Bäck som kom ut till skolan och representerade Trafikkontoret under mötet.

Vi ser fram emot er nästa kontakt

Hälsar
Trafikgruppen m.fl.