Välkommen på FöräldraForums årsmöte!

När? Måndag 20/2 klockan 18:30–20:00Var? Sturebyskolan Anmälan sker till :ordforande@ffsturebyskolan.se Här finner ni dokumenten till årsmötet:1. Dagordning2. Verksamhetsberättelse 20223. Resultaträkning4. Balansräkning 20225. Verksamhetsplan 20236. Budget 2023 Vi hoppas på att få ser er där!

Välkomna på möte!

Alla vårdnadshavare är välkomna på FF-möte onsdagen den 6 december kl 18.30 i personalrummet vid aulan. Rektor Martin Widholm informerar om läget på skolan och vi har en gästtalare som …

Protokoll från FF:s årsmöte

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här: Justerat protokoll På årsmötet valdes Helena Olsson till ordförande och till kassör valdes Sanna Ljungdahl.

Dokument inför årsmötet

Nu finns alla dokument inför årsmötet att läsa här: https://ffsturebyskolan.se/dokument/dokument-18-19/ Välkomna på tisdag den 23 oktober kl 18.30 i personalrummet vid aulan!

Dagordning årsmöte 2018

Dagordning för årsmötet den 23 oktober finns nu att läsa här: Dagordning årsmöte 2018 Verksamhetsberättelse, bokföring, revisionsberättelse, verksamhetsplan och valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas upp inom kort.  

Dagordning FF-möte 16 maj 2018

Nu finns en uppdaterad dagordning inför mötet här: https://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2018/05/Dagordning-FF-2018-05-16-1.pdf (Ett datum för kommande möten hade blivit fel)