Ansökan om skolresebidrag från Sturebyskolans Föräldraforum

Förutsättningar:

Ansökan skall avse skolresa. De klasser som aktivt och på ett organiserat sätt hjälpt till och bidragit till genomförandet av julmarknaden (åk 5 och 8.) respektive cykeldagen (åk 2) har rätt att söka bidrag från förtjänsten från dessa evenemang.

Belopp:

Bidragets storlek varierar med de intäkter som Föräldraforum får av julmarknaden och cykeldagen. För att täcka sina kostnader för läsåret behåller Föräldraforum 5 % av vinsten, men maximalt 3 000 kr från julmarknaden och 1 500 kr från cykeldagen. Den arbetsgrupp som är ansvarig för respektive evenemang räknar ut hur mycket varje klass kan få utifrån hur stor vinsten är efter avdrag av det belopp som Föräldraforum behåller, och meddelar kassören och respektive klassrepresentanter. Kassören noterar beloppet för varje klass. Detta belopp kan klassen vid senare tidpunkt ansöka om för en skolresa (vilket kan vara något år efter de var med och arrangerade julmarknaden/cykeldagen).

Ansökan och utbetalning:

 1. En ansökan om bidrag kan göras när klassen har bestämt vart skolresan ska gå, och man har kommit en bit i planeringen.
  • Ansökan ska innehålla:
  • kort beskrivning av resmålet och aktiviteter
  • preliminär budget
  • hur mycket pengar man söker (dvs max det belopp som klassen fått besked om efter deltagande i julmarknad/cykeldag) och när man behöver få dem
  • hur många elever som följer med på resan
  • vilka lärare som följer med, och vilka andra vuxna
  • post-/bankgiro dit bidraget kan överföras
  • kontaktperson och telefonnummer/mailadress.
  • Ansökan skickas till Sturebyskolans Föräldraforum/kassören. (styrelsen@ffsturebyskolan.se alternativt kassor@ffsturebyskolan.se).
 2. Föräldraforum (kassören) bedömer ansökan, kontrollerar deltagande i julmarknad eller cykeldag och belopp.
 3. Pengarna betalas ut till ett klasskonto eller annat angivet konto vid lämplig tidpunkt lite närmre avresan.
 4. En resebeskrivning (motsvarande en A4), gärna med ett foto, från resan skall skickas till Föräldraforum (info@ffsturebyskolan.se) inom 2 veckor efter genomförd resa. Reseskildringen kan vara skriven av några elever och ansvarig vuxen. Tips på aktiviteter, vad man ska tänka på, hur det praktiska fungerade etc. är bra att ta med. Berättelsen publiceras på hemsidan för att inspirera andra klasser i val av destination för sina kommande klassresor.

En ansökan kan också göras i efterskott, inom rimlig tid (samma läsår). Reseberättelsen bifogas då ansökan.

Här hittar du reseberättelser från klassresor.