Information om trafiksäkerhet

Föräldraforum SturebyskolanVi är många föräldrar som reagerat på att barnen inte har en säker skolväg pågrund av dålig snöröjning. Trafikkontoret meddelar att gatorna runt skolan ska få ”PYTT system” för att möjliggöra plogning av trottoarer. Då blir det P förbud på ena sidan och PYTT med städdag på andra sidan. Men skyltarna har inte kommit upp än. Tyvärr blir nog först till nästa vinter.

För att förbättra trafiksäkerhet vid avlämning av barn under framförallt mornar planeras åtgärder vid korsningen Skönsmovägen/Sågverksgatan. Avlämningsplatserna kommer att ligga en bit ifrån skolan för att minska trafiken där det är trångt. Planerad tillåten parkeringstid är 15 min för att föräldrar ska hinna följa med barnen. Om detta anses för kort meddela föräldraforums trafikgrupp snarast, så att vi kan berätta det för trafikkontoret.

Se bilagor om avlämningsplatser och andra åtgärder: Översikt fysiska åtgärder och Illustration åtgärder Skönsmovägen

Det är viktigt att du som tycker något om trafiksituationen eller har förslag på lösningar hör av dig, så att vi kan agera utifrån alla barn och föräldrars behov.

Just nu består trafikgruppen av en person, om du tycker de här frågorna är viktiga hör av dig. Vi behöver bli fler som arbetar med trafikfrågor i Sturebyskolan, info@ffsturebyskolan.se