Från och med måndag kommer en ny lösning på platsen

TrafikkontoretHej, Från och med måndag kommer en ny lösning på platsen som bland annat innebär att gångbanan inhägnas med tungavstängning så att parkering av arbetsfordonen ej kommer vara möjlig där gående ska gå.

Den gångbana som varit öppen för gångtrafik idag, och fortsättningsvis också, kommer vara avskild från körbanan med tungavstängning, den kommer sedan mynna ut i en gångfålla fram till övergångsstället, även denna avskiljer gående från fordonstrafiken med tungavstängning.

tungavstängning

 Med vänlig hälsning

Therese Sandström
Trafikingenjör

TRAFIKKONTORET
TILLSTÅND, TRAFIKSTYRNING
Box 8311, 104 20 STOCKHOLM
Telefon: 08-508 263 53
E-post TA-planer: taplaner.tk@stockholm.se
E-post:
therese.sandstrom@stockholm.se
www.stockholm.se