Föräldraforum har två bankkonton i SE-Banken

Kontonummer för föräldraforum 5201-3261543

Kontonummer för fonden 5201-3261551