Små och stora frågor, fortgående diskussioner och beslutsgrundande remisser. Inom ramen för föräldraforum kan du verka efter egen förmåga och tid. På våra möten kan du ta del av det som är aktuellt och har du en hjärtefråga som du brinner för kan du agera inom ramen för forumet. Du är också välkommen att delta i någon av våra fokusgrupper, till exempel nattvandrings-, npf- eller cykeldagsgruppen.

Möten Läsåret 23/24

FF-möte 26 September 2023

Protokoll FF 26 September

FF-möte 6 December 2023

Protokoll FF 6 december

Årsmöte FF 20 Februari 2024

Dagordning FF-möte 20 feb 2024

FF Verksamhetsberättelse 2023

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Protokoll Årsmöte FF 20 Feb 2024