Små och stora frågor, fortgående diskussioner och beslutsgrundande remisser. Inom ramen för föräldraforum kan du verka efter egen förmåga och tid. På våra möten kan du ta del av det som är aktuellt och har du en hjärtefråga som du brinner för kan du agera inom ramen för forumet. Du är också välkommen att delta i någon av våra fokusgrupper, till exempel nattvandrings-, npf- eller cykeldagsgruppen.

Möten Läsåret 23/24

FF-möte 26 September 2023