Sturebyskolans Föräldraforum är en organisation där du som är förälder med barn i Sturebyskolan är välkommen att vara med och påverka alla möjliga och omöjliga frågor som berör ditt barn i skolan. Föreningen har verkat för en bättre skolan sedan 1999 och genom åren har en mängd beslut och förändringar inneburit en ny skolmiljö att anpassa sig till. Ökat antal elever, snävare ekonomiska ramar och andra effektiviseringsbeslut gör det extra angeläget som förälder att engagera sig.

Föräldraforum är en plattform där vi föräldrar helt enkelt verkar för att stödja skolan samtidigt som vi påverkar för att främja en trygg och säker miljö med hög nivå på utbildningen.

Läs vår informationsfolder om FF

Stadgar

Verksamhetsplan 2024

Som förälder är du med och gör skolan bra!