AGENDA 28 sep kl 18.30

Plats: OBS fysiskt på skolan, återkommer med exakt plats.

1. Val av sekreterare

2. Info rektor, Jonas Åkesson

3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor

4. Ekonomi

  1. Redogörelse för föräldraforum avseende förfallna pengar från julmarknad och cykeldagen

5. Övriga frågor

a. Julmarknad

b. NPF-grupp

6. Kommande möte

Här hittar du protokollet från senaste Föräldraforum här

Protokoll FF-möte 20220601

Nu finns det justerade protokollet från senaste FF-mötet här

Protokoll FF-möte 20220420

Nu finns det justerade protokollet från Sturebyskolans Föräldraforums årsmöte den 23 februari att läsa här:

Protokoll Årsmöte 20220223

Nu finns protokollet från senaste FF-mötet att läsa här:

Protokoll FF-möte 20220208

Innan årsmötet den 23 februari har vi bjudit in Sharon Johansson som är fältassistent i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Social omsorg barn och unga. Hon kommer att berätta om deras verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor till henne efteråt. 

Sharon börjar kl 18.30 och när hon är klar startar årsmötet.

Mötet sker digitalt på Teams. Anmälan sker till :
ordforande@ffsturebyskolan.se

Välkomna!

Välkomna på årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum onsdagen den 23 februari 2022 klockan 18:30–20:00!

Mötet sker digitalt på Teams. Anmälan sker till :
ordforande@ffsturebyskolan.se

Här finner ni dokumenten till årsmötet:
1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2021
3. Resultaträkning
4. Balansräkning 2021
5. Revisionsberättelse 2021
6. Verksamhetsplan 2022
7. Budget 2022

Väl mött!