I skolrådet ingår representanter från skolan, elevrådet och föräldraforum.

Föräldraforum representeras vid varje tillfälle.

Skolrådet träffas ungefär en vecka efter att föräldraforum har haft sitt möte. På rådet diskuteras olika frågor som är av intresse för föräldrar, elever, skolledning och personal. De frågor som ff-representanterna lyfter är frågor som först har tagits upp i föräldraforumet.