Bakgrund

Fonden består främst av medel som erhållits genom att elever på skolan har gjort dagsverken och då fått ersättning för detta, t.ex. vårstädning i åk 8, vilket gett intäkter från Stockholm stad. Sedan 2013 har inga sådana dagsverken genomförts på Sturebyskolan, och fonden fylls därför inte på.

Fonden hanteras av Sturebyskolans föräldraforum genom kassören. Fondens medel placeras på ett räntegivande bankkonto.  Ingen risk får tas med de fonderade medlen. Det är fritt att ge bidrag till denna fond. Bidragen kommer däremot inte att kunna reserveras för speciell aktivitet eller elev.

Syfte

Sturebyskolans aktivitetsfond har till ändamål att bidra till att elever i åk F – 9   får möjlighet till olika aktiviteter och liknande under skoltid och i skolans regi, som annars inte skulle kunna erbjudas eleverna. Exempel på aktiviteter etc. är: övernattning i samband med vandring, bidrag till del av kostnad för klättervägg i gymnastiksalen , deltagande i Stockholms filmfestival Junior och operaföreställning för barn.

Styrelsen  för Sturebyskolans föräldraforum fattar beslut om utbetalning från Aktivitetsfonden.

Villkor

Sturebyskolans Föräldraforum har beslutat att följande villkor ska gälla för beviljande av utbetalning från Aktivitetsfonden:

  • Pengarna ska användas till aktiviteter och liknande inriktade på kultur och hälsa/fysisk aktivitet, som genomförs under skoltid och i skolans regi
  • Målgruppen är elever i Sturebyskolans årskurser F-9. Aktiviteten måste omfatta mer än en klass, och helst minst en hel årskurs.
  • Pengarna ska användas till aktiviteter och liknande som skolan annars inte skulle kunna erbjuda eleverna, eller för att betala en del av sådana aktiviteter och liknande för att på så sätt bidra till en bättre upplevelse för eleverna.

Ansökan om medel och utbetalning:
Skolpersonal vid Sturebyskolan kan ansökan om medel ur fonden. Endast ansökningar som gäller mer än en klass godkännas. Ansökan skickas till styrelsen@ffsturebyskolan.se och  ska innehålla:

  • En kort beskrivning av aktiviteten, inkl. tidpunkt
  • Vilka klasser/vilken årskurs ansökan gäller
  • Preliminär budget och Hur mycket pengar ansökan gäller (om skolan kan stå för en del av kostnader)
  • Skolans konto för insättning av beviljat belopp. Inkludera betalningsanvisning, t ex specifik text som ska skrivas på inbetalningen

Styrelsen  tar ställning till ansökan och beviljar/avslår. Föräldraforums kassör verkställer utbetalning enligt anvisning i ansökan och meddelar den som sänt in ansökan.