Säker skolväg till Sturebyskolan, rena skämtet?

Hur har Exploateringskontoret tänkt runt den här säkra skolvägen till Sturebyskolan? Det här förtätningen Tummaren 2 som påbörjades vid skolstart och har ju mer eller mindre blockerat vägen ner till skolan sedan början av september. Trafikanordningsplanen verkar ju inte följas upp rent praktiskt?

Ena gångvägen (som är breddad för att kunna ta cyklande barn) är avstängd och den andra är max en meter bred och blockeras vanligtvis av maskiner.

Exempel på säker skolväg, enligt Trafikkontoret?

Bilister som kommer från Örbyleden får dessutom åka i motsatt riktning på fel sida om vägen nedanför, utan att ordentliga skyltar talar om att en del av körfältet är avstängd, vilket gör att bilar möts på trottoaren istället.

Säker skolväg enligt exploateringskontoret?

Det är vanligt morgonrutin att se barn cyklandes ner i körfältet mot skolan och får tvärbromsa för mötande bilister i samma körbana strax efter övergångsstället.

På något sätt mellan 7-9.00 på morgonen borde det  rimligtvis finns någon säker framkomlighet för de elever och deras föräldrar (ofta med barnvagn med yngre syskon) att ta sig till och från skolan då.

Från mötesprotokollet 4/4 2012 med berörda parter, finns att läsa

Veidekke kommer, enligt gällande regler, att ta fram en plan, en sk. TA-plan (trafikanordningsplan) för hur trafiken ska fungera under byggtiden. TA-planen tas fram inför byggstarten och skickas till trafikkontorets tillståndsavdelning som, tillsammans med andra berörda på TK, bedömer om planen anses säker bl.a. ska tillfälliga gångvägar vara skyddade. TA-planen ska ta hänsyn till att det finns en skola i området. Enligt gällande regler ska gående- och cyklister prioriteras under byggtiden.

Här verkar ju det inte funka i praktiken? Någon fler än jag som tycker att detta är under all kritik?