Infobrev från Veidekke

Här kommer lite information kring vad som händer på byggarbetsplatsen längs Bastuhagsvägen.1(1)

2013-10-25

Information till Sturebyskolan

Hej!

Vi bygger, som ni säkert känner till, bostäder här. Det blir 110 st lägenheter i 8 trapphus samt 63 parkeringsplatser i garage. Inflyttningarna är beräknade att ske från sista kvartalet 2014 och pågå fram till våren 2015.

Just nu håller vi på med stommontage på de 4 första husen som ligger på var sida om vägen på den övre delen av byggarbetsplatsen.

I och med att vi bygger på var sida om vägen så innebär detta vissa störningar för trafiksituationen. Vi har från den 25 oktober fått en ny så kallad TA-plan (Trafikanordningsplan) som ska förbättra trafiksäkerheten. Denna TA-plan innebär bland annat att Bastuhagsvägen kommer bli enkelriktad så att bilar endast kan köra in från Örbyleden. Det kommer alltså inte att gå att åka in på denna del av Bastuhagsvägen från korsningen Bäckaskiftsvägen/Bastuhagsvägen. Se mer på bifogad TA-plan.

Arbetena med stommontaget för de 4 första husen kommer att fortlöpa till en bit in i januari nästa år. Parallellt med det pågår arbeten med mark och garage för hus 5-8 som är längre ner mot Örbyleden.

Med vänliga hälsningar

Veidekkes platsledning

 

Trafikplan 2013-11-04