Styrelsen och arbetsgrupper

STYRELSEN Läsåret 2018/2019
Befattning  namn  e-post
Ordförande Helena Olsson ordforande@ffsturebyskolan.se
Kassör Sanna Ljungdahl kassor@ffsturebyskolan.se
Skolrådsrepresentant Anders Humlebo skolrad@ffsturebyskolan.se
Skolrådsrepresentant Jonas Sköldberg skolrad@ffsturebyskolan.se
Ledamot Karin Holm
Ledamot Anna Christiernin Falk
Ledamot Henrik Palo
Ledamot Lars Nordenskiöld
ÖVRIGA
Sekreterare Anders Humlebo info@ffsturebyskolan.se
Revisor Andreas Friman revisor@ffsturebyskolan.se
Webbansvarig & Soc media Benny Tjelvling webmaster@ffsturebyskolan.se
 FOKUSOMRÅDEN  Sammankallande
Nattvandring Carola Hällgren & Ewa Lindberg nattvandring@ffsturebyskolan.se
Valberedning Vakant valberedning@ffsturebyskolan.se
Skutangruppen Anders Humlebo skutan@ffsturebyskolan.se
Julmarknad julmarknad@ffsturebyskolan.se
Cykeldag cykeldag@ffsturebyskolan.se