Telefonnummer

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Vi rör oss bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet.

Fältassistenterna samverkar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade kring vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella.

Vi samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

Ungdomsjouren

Ungdomsjourens arbetar under dagar, kvällar, nätter och helger uppsökande i city med ungdomar upp till 20 år. Jouren arbetar för att förhindra att ungdomarna hamnar i missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Vidare samordnar och ansvarar ungdomsjouren för det uppsökande arbetet vid extraordinära situationer, som vid större demonstrationer.

E-post: ungdomsjourenmail.saf@​stockholm.se
Jourtelefon: 08-508 25 481

Mer information om Fältassistenterna i Enskede

Nattknappen din ledsagare i luren

Nattknappen ger stöd till personer som rör sig i hela Stockholms län. Verksamheten drivs av Citypolisen tillsammans med polisens volontärer och är en hjälp att minska otryggheten för alla, fredagar och lördagar 23.00-03.30.

Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. En vanlig metod när man känner sig otrygg är att ringa upp eller att låtsas ringa upp till exempel en vän, när man tar sig mellan två platser. Om man inte har någon att ringa till kan man istället ringa telefon 020-44 66 66 till polisens volontärer. Genom dessa kan man få stöd när man till exempel är på väg hem.

I akuta ärenden ska du alltid ringa 112!

Mer information om Nattknappen