Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Vi rör oss bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet.

Fältassistenterna samverkar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade kring vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella.

Vi samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

E-post: faltgruppen.eav@stockholm.se
Telefon: 08-508 14 500

Mer information om Fältassistenterna i Enskede

Ungdomsjouren

Ungdomsjourens arbetar under dagar, kvällar, nätter och helger uppsökande i city med ungdomar upp till 20 år. Jouren arbetar för att förhindra att ungdomarna hamnar i missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Vidare samordnar och ansvarar ungdomsjouren för det uppsökande arbetet vid extraordinära situationer, som vid större demonstrationer.

E-post: ungdomsjourenmail.saf@​stockholm.se
Jourtelefon: 08-508 25 481

Stureby föräldraforum är medlemmar i Föräldraalliansen Sverige

Mer information om Föräldraalliansen Sverige finns på www.foraldraalliansen.nu. Där kan man också prenumerera på nyheter.