Hur har Exploateringskontoret tänkt runt den här säkra skolvägen till Sturebyskolan? Det här förtätningen Tummaren 2 som påbörjades vid skolstart och har ju mer eller mindre blockerat vägen ner till skolan sedan början av september. Trafikanordningsplanen verkar ju inte följas upp …

Säker skolväg till Sturebyskolan, rena skämtet? Läs mer »

Hej, Onsdagen den 4 april hade FF Trafikgrupp ett möte med Stockholms Stad och Veidekke. Bifogat hittar ni protokollet från mötet. Under byggtiden kommer projektet att publicera löpande information på www.stockholm.se/tummaren. Information av större vikt kommer att gå direkt till …

Protokoll från mötet 4/4 som Trafikgruppen hade med Stockholms stad och Veidekke Läs mer »