Protokoll från mötet 4/4 som Trafikgruppen hade med Stockholms stad och Veidekke

Hej,

Onsdagen den 4 april hade FF Trafikgrupp ett möte med Stockholms Stad och Veidekke. Bifogat hittar ni protokollet från mötet.

Under byggtiden kommer projektet att publicera löpande information på

www.stockholm.se/tummaren. Information av större vikt kommer att gå direkt till

skolan och SFT.

Om ni har några funderingar / synpunkter är ni välkomna att kontakta Trafikgruppen genom att skicka mejl till; info@ffsturebyskolan.se.

FF Trafikgrupp

 

PROJEKT TUMMAREN minnesanteckningar 4 april 2012