Bilagor FF-mötet 12 mars 2012

Hej,

Här följer länkorna till alla bilagor till agendan för mötet 12 mars 2012.

Hälsningar,

Ellen Luijkx

30 jan 2012, protokoll

Protokoll Skolråd 120203

2012, JAN skolresebidrag

8-feb.-2012-Minnesanteckningar-Möte-Rekton-FF-ordförande

13 feb. 2012, Protokoll FF extramöte

17-feb -2012-Minnesanteckningar-Möte-Rektor 2 FF representanter

angående nya rutiner kring övergång från åk 3 till åk 4

nya rutiner om övergång från åk 3 till åk 4

Händelseförlopp omblidning klasserna åk 3, åk 4

brev åk 3, mars 2012 – ombildning åk 3