Information om arbeten på Bastuhagsvägen

Exploateringskontoret informerar om kommande byggarbeten Under sommarlovet 2012 kommer en del av Bastuhagsvägen att stängas av för att bygga en ny gång- och cykelväg och för att genomföra ledningsarbeten. Vägen …

Protokoll & bilagor FF möte 21 maj 2012

Hej, Bifogat hittar ni protokollet och bilagor från läsårets sista FF-möte, måndagen 21 maj. Bilagan ”Valberedning” innehåller en sammanställning över vilka styrelsemedlemmar vill sätta kvar och vilka inte. Är du …

Avslutningsfest åk 9, måndagen 11 juni

Måndagen den 11 juni kommer skolan att ha vårterminens avslutningsfest för åk 9. Dörrvakter kommer att vara på plats och Fältassistenterna kommer också att ha fokus på den här festen och några …