Etikett: Skolor

Ang. brevet ”Undermåliga lokaler på Sturebyskolan”, ställt till Utbildningsförvaltningen 130930 Den sista september skickade Föräldraforum ett brev till grundskolechef Carina Hallqvist som rörde skolans undermåliga lokaler.

Märkt med: , , ,

Tillåt skolor att köpa in undervisning utifrån och skärp konkurrensen på skolmarknaden. Skolans problem med översmarta skatteupplägg och bristande kvalitetskontroll finns också på andra områden.

Märkt med: ,

Astma, allergier och lägre lungkapacitet. Forskningsresultaten pekar åt ett håll: barns hälsa påverkas kraftigt av vistelse nära hårt trafikerade vägar. Ändå ligger flera av Stockholms skolor och förskolor på platser där gränsvärdena för partiklar och avgaser är både olagliga och …

Skadlig luft på många skolor i Stockholms län Read More »

Märkt med: ,

Under 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor, 256 gymnasieskolor och 46 kommuner inom ramen för den regelbundna tillsynen.

Märkt med: ,

Flera hundra små skolor är i farozonen när de nya kraven på behöriga lärare i alla ämnen införs.

Märkt med:

I år märks effekterna av kommunens nya fördelningssystem till skolor tydligt i klassrummen. Vissa skolor förlorar en tredjedel av sitt bidrag per elev.

Märkt med: ,