Undermåliga lokaler

Föräldraforum SturebyskolanAng. brevet ”Undermåliga lokaler på Sturebyskolan”, ställt till Utbildningsförvaltningen 130930

Den sista september skickade Föräldraforum ett brev till grundskolechef Carina Hallqvist som rörde skolans undermåliga lokaler. Carina Hallqvist svarade samma dag:

”Tack för er skrivelse. Vi planerar just nu på utbildningsförvaltningen lokalförbättringar för Sturebyskolan. Så det passar mycket bra att få ta del av era synpunkter. Utbildningsförvaltningens förslag kommer skolledning och personal, att få ta del av och ha synpunkter på. Föräldrar kommer också att få möjlighet att lämna synpunkter. Vi kommer att kontakta er, via rektor, för ett möte.”

Den 23 oktober skickades brevet för kännedom även till grundskoledirektör Håkan Edman och utbildningsdirektör/förvaltningschef Anders Carstorp. Brevet gick även till skolborgarrådet Lotta Edholm. Den 5 november kom ett svar från stadshuset:

”Tack för ditt brev till skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) angående Sturebyskolan. Jag heter David Lindberg och arbetar som borgarrådssekreterare på skolroteln i Stockholms stadshus. Lotta Edholm har tagit del av ditt brev och har bett mig besvara det.

Jag har efter ert brev tagit kontakt med grundskoledirektör Håkan Edman som meddelar att utbildningsförvaltningen inom några veckor kommer att kunna presentera en lösning för skolan, på både kort- och lång sikt. Jag förutsätter därför att ni inom kort kommer att bli kallade till ett möte gällande detta.”

Föräldraforum anser det positivt att utbildningsförvaltningen kommer att lägga fram en lösning för skolan gällande de aktuella lokalproblemen. FF önskar få ett klargörande om när detta kommer att ske. Av den anledningen har idag ett nytt brev skickats till Carina Hallqvist med önskemål om förtydligande av var ärendet befinner sig.

Helena Kettner Rudberg
Ordförande Sturebyskolans Föräldraforum
131111