Låt bra skolor slå ut de dåliga, enligt en studie Skolmarknaden

svdTillåt skolor att köpa in undervisning utifrån och skärp konkurrensen på skolmarknaden. Skolans problem med översmarta skatteupplägg och bristande kvalitetskontroll finns också på andra områden.Lösningen är inte att begränsa konkurrensen, skriver cheferna för tre tankesmedjor.

En del debattörer väljer dock att skylla dagens låga resultat på vissa reformer som gjorts de senaste 20 åren – till exempel kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolereformen – utan att det egentligen finns kunskapsunderlag för en sådan koppling.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-bra-skolor-sla-ut-de-daliga_8061310.svd