Skadlig luft på många skolor i Stockholms län

svdAstma, allergier och lägre lungkapacitet. Forskningsresultaten pekar åt ett håll: barns hälsa påverkas kraftigt av vistelse nära hårt trafikerade vägar. Ändå ligger flera av Stockholms skolor och förskolor på platser där gränsvärdena för partiklar och avgaser är både olagliga och skadliga.

Gröndalsskolan i södra Stockholm är en av de skolor i länet där luften är sämst. Ytterligare ett tiotal skolor och förskolor, de flesta i Stockholms stad, ligger över eller precis under gränsvärdena för tillåtna partikelhalter i luften. Det visar beräkningar från Trafik- verket som SvD tagit del av.

Läs mer här

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/skadlig-luft-pa-manga-skolor-i-lanet_8028010.svd