Status i lokalfrågan

Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med skolans ledning på att ta fram ett förslag till lösning av skolans lokalproblem.