Etikett: Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat och bedömt Sturebyskolans verksamhet för att se om den uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan.

Märkt med: ,

71 procent av skolorna fick påpekanden om brister i arbetet med särskilt stöd. Kritiken gällde ofta att elever inte alltid ges stöd i den omfattning de har rätt till. Kritiken handlade också om att skolorna inte skyndsamt utreder elevers behov …

Brister i grundskolan enligt skolinspektionen Read More »

Märkt med:

Grundskolorna i Sverige håller inte måttet. Förra året gjorde Skolinspektionen kontroller på 745 skolor och 715 fick bakläxa.

Märkt med: ,

Under 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor, 256 gymnasieskolor och 46 kommuner inom ramen för den regelbundna tillsynen.

Märkt med: ,

Fritidshemmen utgör en stor del av svenska barns vardagsliv. Många barn tillbringar huvuddelen av sin aktiva fria tid under eftermiddagar och lov på fritidshemmen. Antalet barn i fritidshemmen har tredubblats sedan 1990. Barngruppernas storlek har ökat kraftigt och personaltätheten har …

Tyck till om ditt fritidshem Read More »

Märkt med: , ,