Brister i grundskolan enligt skolinspektionen

71 procent av skolorna fick påpekanden om brister i arbetet med särskilt stöd. Kritiken gällde ofta att elever inte alltid ges stöd i den omfattning de har rätt till. Kritiken handlade också om att skolorna inte skyndsamt utreder elevers behov av särskilt stöd.

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Regelbunden-tillsyn/Statistik-regelbunden-tillsyn/Regelbunden-tillsyn-halvarsstatistik-2013/