Skolinspektionen har granskat Sturebyskolan

skolinspektionenSkolinspektionen har granskat och bedömt Sturebyskolans verksamhet för att se om den uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan. Tillsynen har genomförts som en så kallad bastillsyn vilken huvudsakligen omfattar en längre intervju med rektorn samt dokumentstudier.

Information_till_vårdnadshavare_efter_tillsyn_Sturebyskolan[1]

Vill du läsa hela tillsynsrapporten hittar du den på www.skolinspektionen.se.