Tyck till om ditt fritidshem

Fritidshemmen utgör en stor del av svenska barns vardagsliv. Många barn tillbringar huvuddelen av sin aktiva fria tid under eftermiddagar och lov på fritidshemmen. Antalet barn i fritidshemmen har tredubblats sedan 1990. Barngruppernas storlek har ökat kraftigt och personaltätheten har minskat.

Hjälp skolinspektionen att få kunskap om fritidshemmen inre arbete.Även om den regelbundna tillsyn som Skolinspektionens genomför indikerar att den verksamhet som många fritidshem erbjuder har brister har hittills inte mycket kunnat göras  Detta på grund av att det idag i många delar saknas kunskap om fritidshemmens inre arbete, både på nationell nivå och i kommunerna.

För att kvalitetsgranskningen ska bli så bra som möjligt vill Skolinspektionen be fritidshemspersonal och föräldrar i hela landet att besvara några frågor.

Frågor till fritidshemspersonal

  1. 1. Hur arbetar ni för att ge barnen på ert fritidshem en meningsfull fritid?
  2. 2. Finns det en genomtänkt pedagogiskt utgångspunkt för Er verksamhet? 
  3. 3. Hur arbetar ni för att kunna erbjuda en god omsorg?
  4. 4.  Vad anser ni utmärker ett fritidshem med hög kvalitet?
  5. 5. Hur kan man skapa ett fritidshem med hög kvalitet?
  6. 6. Anser ni att svenska fritidshem idag håller hög kvalitet?

Frågor till föräldrar

  1. 1. Är du nöjd med den omsorg som ditt barn får på fritidshemmet?
  2. 2. Tycker du att ditt barn erbjuds en stimulerad och varierad fritid på fritidshemmet? 

Skicka dina via e-post till följande adress:
kvalitet-fritidshem@skolinspektionen.se

Tack för hjälpen!

Projektledningen för kvalitetsgranskningen av ”Kvalitet i fritidshem”
Skolinspektionen i Lund.

Kontaktpersoner

Verica Stojanovic
Telefon: 08 – 586 082 74
E-post: verica.stojanovic@skolinspektionen.se

Ebba Svartz
Telefon: 08-58608214
E-post: ebba.svartz@skolinspektionen.se

Helene Roslund 
Telefon: 08-58608213
E-post: helene.roslund@skolinspektionen.se