96% av grundskolorna fick anmärkning av skolinspektionen

dn-logoGrundskolorna i Sverige håller inte måttet. Förra året gjorde Skolinspektionen kontroller på 745 skolor och 715 fick bakläxa. En av de vanligaste bristerna är att föräldrar inte får information om barnens utveckling.

Nästan samtliga grundskolor, 96 procent, fick underkänt i Skolinspektionens kontroller förra året.

– Skolan är en komplex verksamhet med många aspekter att titta på, men det är allvarligt att så här många skolor inte lever upp till kraven, säger Peter Ekborg, avdelningschef på Skolinspektionen.

DN har granskat samtliga inspektioner (så kallad regelbunden tillsyn) som myndigheten genomförde år 2012. Två tredjedelar av skolorna fick kritik för att eleverna och elevernas föräldrar inte informerades fortlöpande om barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling. Resultatet är nedslående, anser Skolinspektionen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/betyget-de-klarar-inte-kraven