Utbildningsnämnden har möte den 11 juni 2015. Här hittar du agendan: http://insynsverige.se/stockholm-utbildning/dagordning?date=2015-06-11&cl=1 Sturebyskolans lokalsituation finns inte med på dagordningen. Utbildningsförvaltningen föreslår dock glädjande nog att Sturebyskolan anmäls som tävlande till Stockholms Stads kvalitetsutmärkelse 2015 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1800945. 11 juni är nämndens sista sammanträde …

Möte i utbildningsnämnden 11 juni 2015 Läs mer »

Några ur lokalgruppen träffade i veckan den konsult som utbildningsförvaltningen har gett i uppdrag att titta på Sturebyskolan. Konsulten heter Ante Rundqvist. Han är gammal lärare och rektor som numera konsultar i egen regi. Antes uppdrag är att lösa lokalproblematiken på Sturebyskolan. Men lika mycket …

Statusrapport från lokalgruppen Läs mer »