Statusuppdatering från lokalgruppen

Lokalgruppen har med lite mediestrategisk hjälp arbetat fram en strategi på hur vi ska gå vidare med frågan.

Vi har skickat ett brev till samtliga ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden där vi trycker på det vi anser går förlorat i den pedagogiska verksamheten i och med att ytterligare 150 elever flyttas in i huvudbyggnaden med allt vad det innebär i fråga om trängsel, otrygghet etc.

Medan vi väntar på svar från dessa politiker förbereder vi övriga aktiviteter och har också tagit ett antal kontakter i avsikt att skaffa oss mer information om framför allt arbetsmiljöfrågorna.

Kom på mötet den 17 mars (kl 18:30 i personalrummet vid aulan), Där hoppas vi kunna redovisa mer detaljer.

1 svar på ”Statusuppdatering från lokalgruppen

Kommentarer är stängda.