Statusrapport från lokalgruppen

Föräldraforum SturebyskolanNågra ur lokalgruppen träffade i veckan den konsult som utbildningsförvaltningen har gett i uppdrag att titta på Sturebyskolan. Konsulten heter Ante Rundqvist. Han är gammal lärare och rektor som numera konsultar i egen regi.

Antes uppdrag är att lösa lokalproblematiken på Sturebyskolan. Men lika mycket att lösa det låsta läget mellan skolledning och utbildningsförvaltning.Han tänker jobba som följer :

Styrande förutsättningar. – Han har märkt att positioner och kommunikation mellan skolledningen och utbildningsförvaltningen är helt låst.
Så första stegen i är att se till att alla har samma information – ex. utbildningsförvaltningen säger att hemklassrummen har en täckningsgrad på 45-50%. Skolledningen säger att den är 75-80%.

Så det utreder han och tar fram den verkliga siffran. Sen kommer han att göra så med många fler parametrar så att alla har samma korrekta information och inte försöker lösa problem utifrån fel förutsättningar. T ex vad är förväntningarna på skolan? Hur många elever ska man kunna ta emot? etc

Behovsanalys. – Efter att alla förutsättningar är fastställda kommer han att intervjua olika grupperingar i skolan ex. biträdande rektorer, elever, lärare m fl. Man ska titta på alla typer av lokaler, inte bara hemklassrummen.

Lösningsförslag. – När förutsättningar och behoven är genomgångna är det dags för lösningsförslag. Det kommer att komma fram flera förslag som kan tillfredsställa olika delar av behoven. Sen får man ett underlag att fatta beslut utifrån. Då kommer parametrar som funktion och pris att vägas in.

Förutsättningarna och Behovsanalysen ska vara klara innan sommaren.

Vi talade mycket om kommunikation. Ante menar att processen ska vara transparent och ska ta upp kommunikation som en punkt i deras fortsatta möten och har lovat att vi ska få information efter de 2 första delarna i processen.

Ante ska ha ett möte med representanter för skolan och utbildningsförvaltningen för att påbörja första fasen – att ta fram de styrande förutsättningarna. Detta möte äger rum den 18 maj.

Vi kommer naturligtvis att noga följa detta arbete och ligga på allt vad vi orkar för att processen ska fortgå.

Nästa möte i utbildningsnämnden är den 21 maj enligt schemat. Vi hoppas att utbildningsförvaltningen har ett svar på Lotta Edholms skrivelse då.

Processen är alldeles för långsam för vår smak. Medan vi väntar tipsar vi om facebookgruppen ”Bevara Sturebyskolans Hemklassrum” https://www.facebook.com/groups/753965971388534/ där man kan diskutera olika infallsvinklar. Där hittar man också exempel på mail att skicka till tjänsstemän och politiker.

De får inte glömma bort oss.