Ombildning av klasser vid övergång åk 3 ==> åk 4

Hej,

 

Med anledning av skolledningens beslut att från med det här läsåret  bilda nya klasser vid övergången från åk 3 till åk 4 har jag, Ellen Luijkx (tillfällig ordförande i FF), haft ett möte med Lars Ljungman.

Dessutom hade vi ett extra FF-möte måndagen den 13 feb.

Utöver det har jag haft mailkontakt med en handläggare/ skoljurist på utbildningsförvaltningen.

 

Bifogat hittar protokoll av dem två möten samt en sammanställning över mail kontakten mellan juristen och mig själv.

 

Mvh,

 

Ellen Luijkx

8-feb.-2012-Minnesanteckningar-Möte-Rekton-FF-ordförande

Utbildningsförvaltningen, ombildning åk3 ; åk4

13 feb. 2012, Protokoll FF extramöte