Föräldraforums möte 26 januari 2016

Nästa möte i föräldraforum äger rum tisdagen den 26 januari 2016 kl 18:30 – 20:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan. Alla är välkomna. Passa på att …

Ny rektor för Sturebyskolan

Ny rektor för Sturebyskolan fr.o.m. 18 januari 2016 är Martin Widholm. Martin arbetar för närvarande som affärsområdeschef på Jensen Education.

Brev från rektor

Till vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan. Drygt hälften av höstterminen har passerat. Det har varit en intensiv start med besök av såväl Skolinspektionen som Stockholm Stads Kvalitetsutmärkelse. Elever och personal har …

Edholm backar om skolornas smörförbud

Smörupproret på Stockholms skolor fick skolborgarrådet att i går snabbt häva smörförbudet. ”Det är klart att rektorer och elever själva ska få välja vilket smör de vill ha”, säger skolborgarrådet …