Till vårdnadshavare och elever vid Sturebyskolan

sturebyskolan”Åren går fort” är ett klassiskt uttryck och det här läsåret har rusat fram i ett hektiskt tempo. Nu nalkas ett långt och härligt sommarlov, en ledighet som alla är värda. Våra elever har presterat fina resultat i skolan och i olika tävlingssammanhang. Elever och personal har visat upp ett starkt engagemang och arbetat i en positiv och målmedveten anda.

Sturebyskolans kvalitetsarbete har resulterat i att skolans resultat har förbättrats på alla nivåer. Skolan har ett högt meritvärde, bra resultat på nationella prov, brukarundersökning, medarbetarenkät och en budget i balans, vilket innebär att skolans betyg i Utbildningsförvaltningens gradering för andra året i rad är det högsta, en 4:a.

Under vårterminen har lokalfrågan varit en stor och viktig del i vårt arbete. Den har engagerat såväl elever, personal och föräldrar. Föräldraforums outtröttliga arbete och engagemang i lokalfrågan har blivit ett ovärderligt stöd för att Sturebyskolan ska få behålla sin fina verksamhet. Utbildningsförvaltningen har lovat att det ska presenteras en kortsiktig och långsiktig plan i början av höstterminen 2015.

Läsåret avslutades med det kreativa valets (åk 7-9) bejublade teaterföreställning B4 (before) the Curtain Call. Eleverna spelade scener från klassiska teaterpjäser och föreställningen var i huvudsak på engelska. Noterbart är att repetitionerna kom först igång i början av mars. Skolledningens information till gruppen var att tona ned ambitionen och göra en ”lightversion”. Den 3 juni framförde eleverna tre föreställningar som blev en uppvisning i skådespeleri på högsta nivå. En föreställning där superlativen inte räcker till. Ibland är det tur att elever och personal inte gör som ledningen säger. På uppdrag av Utbildningsförvaltningen filmades teaterföreställningen, där syftet är att redovisa skolans arbete för skolledare i Stockholm stad.

Under läsåret har skolan haft besök av skolledare och pedagogisk personal. I februari under en hel vecka besöktes Sturebyskolan av Stockholm stads externa utvärderare. Syftet med besöket var att studera skolans NO-undervisning från förskoleklass till åk 9. De var väldigt nöjda med besöket och uttryckte följande, citat: ”Vi blev väldigt imponerade av er verksamhet och kommer att ha stor nytta av våra erfarenheter från Sturebyskolan när vi nu går ut till de skolor som grundskolecheferna har beslutat att vi ska besöka”.

Den 30 mars fick vi besök av Stockholms skolborgarråd, Olle Burell. Olle Burell besökte två klasser, samtalade med elever och personal och avslutade med lunch i skolans matsal. Syftet med besöket var främst att delge skolborgarrådet information om skolans lokaler. Det fanns även en vilja från skolborgarrådet att lära sig hur skolans verksamhet fungerar.

Den 20 maj besökte 32 blivande skolledare från Sydkorea skolan. Syftet med besöket var att lära sig om skolans likabehandlingsarbete och särskilt hur skolan arbetar med kränkningar och elevinflytande. De blivande skolledarna var väldigt nöjda och uttryckte sin tacksamhet över besöket.

Våra elever har även visat framfötterna på idrottsbanan. De har i flera idrotter vunnit medaljer av ädlaste valörer. Jag kan också stolt informera er att i flera grenar har våra elever vunnit pris för den bästa hejarklacken och fair play.

Till sist vill jag rikta ett stort, varmt tack till alla vårdnadshavare och min personal för ett betydelsefullt samarbete. Det är tack vare ert engagemang och gedigna arbete som Sturebyskolan håller en position som en av Stockholms mest välskötta skolor.

En riktigt skön och avkopplande sommar önskar jag er alla!

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach

Rektor