Föräldrarna största hotet mot trafiksäkerheten vid skolorna

Nästan hälften av Sveriges rektorer anser att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem. Störst fara utgör föräldrarna som lämnar sina barn med bil. Det visar Ifs årliga skoltrafikundersökning.  

För sjätte året i rad har If genomfört en undersökning med Sveriges grundskolerektorer. Årets undersökning visar att nästan hälften av alla rektorer anser att trafiksäkerheten vid deras skola är ett problem. Var femte rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller olycka under dennes tid på skolan.

De största hoten mot barnens säkerhet är föräldrarna som lämnar barnen med bil. Men även andra risker kommer fram, som hård trafik utanför skolan och en osäker skolväg för barn som går eller cyklar.

– I samband med att barnen hämtas och lämnas ökar trafiken avsevärt utanför skolorna. Stressade föräldrar som har bråttom skapar ibland rena trafikkaoset. Att var femte rektor redan har varit med om en incident eller olycka vid deras skola är alarmerande, säger Henrik Ask, Personskadechef på If.

Mer än var tredje rektor anser att kommunen inte gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö runt skolan. Samtidigt saknar de flesta skolor riktlinjer för sitt arbete med trafiksäkerheten.

–   En bättre dialog måste till mellan kommunen, skolan och föräldrarna. Kommunerna behöver bli medvetna om problemen och ta frågan om barnens trafiksäkerhet på allvar, menar Henrik Ask.

Om undersökningen:

If gör årligen en undersökning om trafiksäkerheten runt Sveriges skolor. För sjätte året i rad sändes enkäten ut till grundskolerektorer runt om i Sverige. 1618 rektorer besvarade enkäten.

Riksresultaten i korthet:

45 % anser att trafiksäkerheten är ett problem

19 % har varit med om en trafikincident eller olycka vid sin skola

54 % anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan

36 % tycker att kommunen inte gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan

18 % har utsett en trafiksäkerhetsansvarig på skolan

15 % har tillsatt ett föräldraråd för trafiksäkerhetsfrågorna

40 % har genomfört informationsdagar eller möten kring trafiksäkerheten

47 % har tagit fram riktlinjer för i vilken ålder som barnen får cykla till skolan

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se