Brev från rektor

sturebyskolanTill vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan. Drygt hälften av höstterminen har passerat. Det har varit en intensiv start med besök av såväl Skolinspektionen som Stockholm Stads Kvalitetsutmärkelse. Elever och personal har visat upp ett starkt engagemang och arbetat i en positiv och målmedveten anda.

Sturebyskolans Föräldraforum är en viktig del i skolans verksamhet och Föräldraforum har drivit frågor, som ger Sturebyskolan ett fint mervärde i den dagliga verksamheten. Tack vare ett noggrant arbete med Trafikkontoret har skolan fått 52 nya cykelställ (104 platser) som placeras vid olika platser runt skolan. Föräldraforum har engagerat Stureby Pensionärsförening för att öka antalet vuxna på skolgården. Syftet är att ett antal pensionärer kommer att vara behjälpliga under raster och i skolans matsal. Föräldraforum är också engagerade i arbetet med en kvalitetshöjning av skolans bibliotek.

Under höstterminen har Föräldraforum bildat en grupp med syfte att stödja barn med dyslexi, ”Hur kan vi föräldrar stödja våra barn med dyslexi”. Skolledningen och dyslexigruppen kommer att träffas den 12/12 för att tillsammans planera arbetet.

Den 21/8 besökte Skolinspektionen Sturebyskolan. Resultatet av inspektionsbesöket visade att skolans verksamhet inte har några anmärkningar.

Den 17/9 genomförde Stadens Kvalitetsutmärkelse platsbesök i skolan. Examinatorerna intervjuade skolledningen och genomförde lektionsbesök. Examinatorerna måste vara stolta över vår fina skola. En lugn och trygg arbetsmiljö, positiva elever som tydligt svarade på examinatorernas frågor samt en personal som alltid ger våra elever en meningsfull tillvaro. Det viktiga med kvalitetsarbetet har varit att ge skolan en unik möjlighet att reflektera och kontinuerligt förbättra skolans hela verksamhet. Arbetet med Kvalitetsutmärkelse leder till att skolan alltid försöker att vara på topp och därmed leva upp till stadens vision ”En skola i världsklass”.

Den 26/11 äger prisceremonin rum i Stadshuset. En vinst skulle vara glädjande och fantastiskt, men vårt mål är att få en skola som elever, föräldrar och skolans personal kan känna en stolthet över och inte minst att trivas i.

Sturebyskolan har tillsammans med Kärrtorps Gymnasium ansökt om Skolverkets försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i matematik. Skolans huvudman (Utbildningsförvaltningen) har godkänt ansökan och i december kommer Skolverket att lämna besked.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach