Välkomna nya och gamla representanter!

Hej alla nyvalda och omvalda reps. i FF! Alla föräldramöten har inte varit ännu, men ni som är nya eller ”gamla” representanter för era klasser; vänligen maila namn och mailaadress (var …

Läsårets första möte i Föräldraforum

Välkommen till läsårets första möte i Föräldraforum.  Tisdagen den 3 September kl 18.30, lärarrummet (bredvid aulan). Fika utlovas! På detta första möte kommer vi att göra en noggrann presentation av Föräldraforum och …