Matsal, mobiltelefoner, representanter

Information gällande matsalen:

På grund av det stora antalet barn har antalet matlag ökat och det i sin tur leder till negativa konsekvenser som skolan arbetar med att lösa. En av dem tycks vara att man har fått stressa på disken och barn har berättat att tallrikar inte varit rena. Nu har matsalen fått 200 st fler tallrikar.

Skolan har börjat med rekrytering av ny kökschef och hoppas att den är klar till december.

Information gällande mobiltelefoner i skolan:

I åk 1-6 lämnar eleverna mobilen för skoldagen.

I åk 7-9 lämnar elever mobilen till varje lektion.

Ett kommande förslag (som kommer att införas) är att åk 7-9 inte får använda mobilen i matsalen. Syftet är förstås att vi vill att de ska prata med varandra istället för att använda mobilen 😉

Information gällande föräldrar som representerar sin klass i Föräldraforum:

Det finns många klasser som inte har någon representant i FF. (se: https://ffsturebyskolan.se/om/styrelsen/representanter-i-foraldraforum-1112/)

Kan det vara så att ni har missat att ge oss namn och kontaktuppgift? (info@ffsturebyskolan.se)

Eller har ni valt att inte vara representerade?