Ny grupp har bildats inom FF: Dyslexigruppen

Dyslexigruppen är en av arbetsgrupperna i Föräldraforum. Vi är en öppen grupp som träffas 2 gånger varje termin. Syftet med gruppen är att:
* föra en dialog med skolan
* bevaka frågeställningar som rör läs- och skrivsvårigheter
* utbyta erfarenheter och kunskap
* utbyta tips för att stödja barnen