Informationskväll om sociala medier 16/5

Föräldraforum SturebyskolanVi, Sturebyskolans Föräldraforum, har i flera månader haft dialog med skolan om vikten av att vi tillsammans pratar om våra barn och nutidens sociala medier. Vi har gemensamt kommit fram till att vi ska ses och samtala kring detta.

Sturebyskolan inbjuder härmed till en kväll med information, erfarenhetsutbyte och samtal kring våra barns nätvanor och dess konsekvenser. Anledning till inbjudan är den senaste tidens uppmärksammade händelser med barn och ungdomar som har utsatt andra och själva blivit utsatta för kränkningar på nätet.

Skolan är övertygade om att det är helt nödvändigt att vi samarbetar för att skapa trygghet och för att vi ska bli mer medvetna om omfattningen av barns aktivitet på nätet samt dess konsekvenser.

Ni är varmt välkommen till Sturebyskolans ljushall/aula den 16/5 kl.18.00.

Tag med dig ett öppet sinne och egna erfarenheter – så gör vi vårt bästa för att främja tryggheten för våra barn.

 

Med vänlig hälsning,

Trygghetsteamet och skolledningen vid Sturebyskolan

Inbjudan avser alla vårdnadshavare i Sturebyskolan