Informationskväll om sociala medier 16/5

Vi, Sturebyskolans Föräldraforum, har i flera månader haft dialog med skolan om vikten av att vi tillsammans pratar om våra barn och nutidens sociala medier. Vi har gemensamt kommit fram …