Föräldraforums årsmöte 2012/2013

Föräldraforum SturebyskolanAnteckningar från årsmötet 20121008

Representanter 2012/2013

Vi önskar att varje klass har 2 representanter i Föräldraforum, men det finns tyvärr flera klasser som inte representeras i Föräldraforum alls.

Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor gällande vad som förväntas av representant  info@ffsturebyskolan.se

Verksamhetsplanen 2012/2013

Närvarande vid årsmötet:

Johan Pontén
Pernilla Bäckius
Katarina Hjorth
Anders Ogren
Michael Poijes
Annica Berglind
Britt-Marie Kronfjäll
Annika Junehall
Maria Lundberg
Anna-Maria Stenis
Niklas Engelhart
Anna Riby
Lotta Gunnarsson
Gisela Franzén
Monica Fredriksson
Annica Berglind
Virpi Rendahl
Helena K Rudberg
Maria Lundberg
Yvonne Carlsson
Anna Riby
Rose-Marie Brorsson
Annette Falk Jonsson
Ellen Luijkx
Mikaela Asp
Annika Green