Sturebyskolans Föräldraforum kommer att hålla sitt årsmöte den 10 oktober 2016 kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan. Dagordningen hittar du här: ff-dagordning-arsmote-2016 Så småningom kommer övriga årsmöteshandlingar dyka upp under           -Dokument …

Kallelse till årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum 10 oktober 2016 Läs mer »

  Nu är protokollen från Föräldraforums årsmöte 2014 och ordinarie möte samma dag klara Här hittar du dem:   Protokoll Årsmöte Föräldraforum 2014 Verksamhetsberättelse 2013 2014 Verksamhetsplan för Sturebyskolans föräldraforum 2014-2015 Revisionsberättelse 2013/2014 Resultat och balansräkning Bokföring FF 1307-1406 Protokoll-från-Sturebyskolans-föräldraforums-möte 22 …

Protokoll från föräldraforums möten i oktober 2014 Läs mer »

 Välkomna till Sturebyskolans föräldraforums årsmöte den 22 oktober 2014 kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan. Årsmöteshandlingarna hittar du här: https://ffsturebyskolan.se/dokument/dokument-1415/