Trafikgruppen – Möte med Veidekke

Hej,

 

Onsdagen den 6 feb. hade Trafikgruppen och Veidekke (byggföretaget som kommer att bygga dem 96 lägenheter vid Bastuhagsvägen) ett möte.

Bifogat hittar ni länken till minnesanteckningarna.

Om ni har några synpunkter / frågor kring vårt arbeta är ni alltid välkommen att kontakta oss per mejl.

Häslningar,

Ellen Luijkx

Sammankallande Trafikgruppen

 

Möte Veidekke, 6 feb. 2012