4/4 Stockholms stad och Veidekke besöker skolan

Stockholms stad och Veidekke besöker skolan

Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Veidekke kommer till Sturebyskolan den 4 april, kl. 18:30 i lärarrummet.

Då ska trafikgruppen följa upp alla åtaganden och planer som de båda kontoren har aviserat och bli informerad om planerna kring byggandet av kv. Tummaren 2.

Dagordningen för mötet kommer att presenteras här inom kort.

 

Det finns möjlighet för alla att närvara på mötet eller om du vill skicka med en fråga, gör det via info@ffsturebyskolan.se .

Vi behöver ha dina frågor senast den 1 april för att kunna förbereda oss på ett bra sätt.

FF Trafikgrupp