Möte mellan rektorn och FF-representanter angående övergången mellan åk 3 till åk 4.

Hej,

 

Bifogat hittar ni minnesanteckningar av mötet som Anna Riby (3B & styrelseledamot), Lars Ljungman (rektorn Sturebyskolan) och jag själv hade torsdagen den 17 feb..

På mötet diskuterades skolledningens beslut att bilda nya klasser  vid övergång från åk 3 till åk 4.

Ämnet kommer självklart att diskuteras på nästa möte, måndagen 12 mars kl. 18:30.

 

Mvh,  Ellen Luijkx

(tillfällig ordförande FF Sturebyskolan)

 

17-feb -2012-Minnesanteckningar-Möte-Rektor 2 FF representanter