Kategori: Lokalgruppen

Vill du att ditt barn ska gå i en skola med god atmosfär, med hög pedagogisk kompetens och goda resultat? Då måste du agera NU!
Extrainsatt möte angående Utbildningsförvaltningens förslag till lösning av skolans trångboddhet och övriga lokalproblem.

Sturebyskolan först ut att ta emot nyanlända

Sturebyskolan har gjort om sitt bibliotek till klassrum för att få plats idag, ett extra hus på skolgården med fyra klassrum är planerat för att kunna ta emot fler.

Lotta Edholm skrivelse om lokalbehovet på Sturebyskolan

Skrivelse Utbildningsnämnden 2015-12-17 Lotta Edholm (L) Skrivelse om lokalbehovet på Sturebyskolan Sturebyskolan är en skola med mycket goda kunskapsresultat och ett välrenommerat arbete för trygghet och studiero. Undervisningen bedrivs i hemklassrum, en modell som passar Sturebyskolan bra och som har

Status i lokalfrågan

Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med skolans ledning på att ta fram ett förslag till lösning av skolans lokalproblem.

Taggar:

Beslutet angående förvaltningens svar på Lotta Edholms skrivelse

Man kan notera att alliansen reserverade sig mot beslutet och hade ett eget förslag som gick ut på att Sturebyskolan skulle byggas ut. Majoriteten röstade mot detta förslag till förmån för förvaltningens skrivelse. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1808217

Taggar:

Edholm (FP): Staden fortfarande svarslös om #Sturebyskolan

Sedan i våras saknas planering för hur staden ska lösa lokalsituationen på Sturebyskolan, en kommunal F-9-skola i Söderort i Stockholm.

Taggar:

Var femte fick inte börja den skola de önskat

Nära en av fem Stockholmsbarn som gör sin första skoldag får inte gå på skolan som var deras förstahandsval.

Taggar:

Ett ärende angående vite för brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har nu ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite då Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion konstaterat att bristerna inte har åtgärdats fullt ut. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805291

Taggar:
Top