Status i lokalfrågan

sturebyskolanUtbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med skolans ledning på att ta fram ett förslag till lösning av skolans lokalproblem. Föräldraforum hörde nu i september talas om att utredaren Ante Runnquist tillsammans med Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett antal förslag som skulle lösa Sturebyskolans lokalsituation. Dessa förslag har överlämnats till skolans ledning för återkoppling. Eftersom Föräldraforum under våren lovats ingå i denna process skrev vi till grundskolechef Carina Hallqvist och frågade om vi kunde ta del av förslagen. Carina svarade följande:

”Skolledningen har fått olika förslag på lokallösningar och kommer nu att återkoppla med synpunkter till mig och lokalenheten. Därefter kommer ett nytt lokalalternativ tas fram. Det är en process som pågår och när vi har en lokalplanering som både skolledningen och förvaltningen tycker är ok så kommer personal och Föräldraforum att få info. Svårt att i dagsläget säga när det kommer att ske! Jag förstår att ni vill hjälpa till, men vi arbetar intensivt med att få fram en lokalplanering som professionen i första hand ska ha synpunkter kring. När det är lämpligt, så kommer ni att bli inbjudna i processen.”