Månad: juli 2013

Ny rapport om barnfamiljers ekonomiska situation

Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har den för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”, som Försäkringskassan presenterar idag.

Taggar:

7000 JB-elever svävar i ovisshet

Höstterminen är fortfarande osäker för över 7 000 elever som sökt till eller går på de konkursade JB-gymnasierna, visar SvD:s genomgång av de nya huvudmännens ansökningar hos Skolinspektionen.

Minskad byråkrati – krav på åtgärdsprogram föreslås avskaffas

Skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram föreslås avskaffas. Åtgärdsprogram ska istället upprättas på begäran av föräldrarna.

Taggar:

Alkoholkonsumtion bidrar till sexuell ohälsa hos unga

Drygt var femte gymnasieelev har haft oskyddat sex i samband med att ha druckit alkohol. Fler än var tionde tjej och kille på gymnasiet har haft ofrivilligt sex under alkoholpåverkan.

Taggar: ,
Top